ماه گرفتگی امشب نماز آیات ندارد

ماه گرفتگی امشب نماز آیات ندارد


حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء جمعی از مقلدان خود اعلام فرمودند: خسوف امشب نماز آیات ندارد‌

 حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء جمعی از مقلدان خود اعلام فرمودند: خسوف امشب نماز آیات ندارد. استفتاء مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به این شرح است: نسبت به آنچه درباره خسوف(ماه گرفتگی) اخیر گفته شده است، آیا نماز آیات واجب می شود؟ معظم له در پاسخ به این استفتاء اعلام فرمودند: با توجه به این که با چشم چیزی مشاهده نشده است، نماز آیات نیز واجب نیست.

captcha