Dilin əhəmiyyəti, quran ayələri və hədislərdə onun islahı

Quran ayələri və hədislərdə dilin islahının nə kimi əhəmiyyəti var?