Ayətullah Məkarim Şirazinin baxışında Qurban bayramının fəlsəfəsi

Qurbanlığın böyük nişanələrindən biri budur ki, illər keçdikcə daha da genişlənir və hər il o böyük qurbanlığı yad etmək üçün 1.000.000 qurban kəsir və xatirəsini yaşadırlar.  

Həzrət Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin görüşlərində Qurban bayramının ontoloji prizmadan fəlsəfi təhlili

Qurban kəsmənin ən böyük əlamətlərindən biri, ildən-ilə keçdikcə onun geniş vüsət almasıdır. İndi, hər il bu böyük qurban anılaraq milyondan çox qurban kəsilir və xatirəsi yaşadılır.

Şərif Hərəmlərlə bağlı məsələlər bir gün tamamilə həll olmalıdır.

Səudiyyəlilərin həcc əməlindəki təxribatı heç kəsə gizli deyil.

İmam Hüseyn (ə) “Ərbəin”inin yaxınlaşması münasibətilə Ayətullah Məkarim Şirazinin tövsiyələri

“Ərbəin”, İslam və Əhli-beyt (ə) məktəbinin əzəmətinə səbəb olan bahalı bir gövhər, çox dəyərli bir xəzinədir. Ondan daha yaxşı faydalanmaq lazımdır.

 

Minada baş verən faciə və acı hadisədən sonra Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin başsağlığı mesajı

Gözlər ayrılıqdan qan ağlayır, qəlblər bu böyük müsibətin atəşindən yanıb qovrulur. “İki şərif hərəm”in idarəsi üçün idarəçiliyi bilən, bacarıqlı və kifayət qədər təcrübəsi olan briqada  (idarə heyəti) təyin edilməlidir.