Builki həcc birlik həcci olmalıdır/ Müsəlmanlar həmişəkindən daha artıq müttəfiq olmalıdırlar

Builki həcc, həqiqətən birlik həcci olmalıdır və müsəlmanlar arasında qarşıdurmaya səbəb olan hallardan çəkinilməlidir. Ona görə ki, ekstremist vəhhabilər bütün müsəlmanlara qarşı çıxıblar.