Quranda bərzəx

Bərzəx aləminin varlığını necə sübut etmək olar?