Ramazan ayının gündəlik duaları

Ramazan ayının ücünci 10 gününün duaları

Ramazan ayının iyirmi üçüncü gecəsinin məxsus əməlləri


Ramazan ayının iyirmi üçüncü gecəsində Qədr gecəsinin müştərək əməllərindən əlavə bir neçə əməl də yerinə yetirilir:

Ramazan ayının axırıncı gecəsinin əməlləri

Bu mübarək gecədə də bir neçə əməli yerinə yetirmək nəql olunmuşdur:

Mübarək ramazan ayının gündüzlərində bir neçə əməl yerinə yetirilir

1- Mötəbər kitablarda qeyd olunan bu duanı hər gün oxu: