Vilayəti-fəqihin nəzər və hökmlərinin nüfuz dairəsi (hüdudları)

Vilayəti-fəqihin mərcə ünvanında verdiyi nəzərlər, bütün hökmlər cahanşümuldur, ölkədən ölkəyə fərq etmir.‌