توضیح دفتر معظم له درباره یک خبر

توضیح دفتر معظم له درباره یک خبر


متأسّفانه این ایّام گاهى اخبارى منتشر مى شود که به هیچ وجه واقعیّت ندارد و شاید منشأ آن هم معلوم باشد.‌

بسمه تعالى

متأسّفانه این ایّام گاهى اخبارى منتشر مى شود که به هیچ وجه واقعیّت ندارد و شاید منشأ آن هم معلوم باشد، از جمله این که در جرائد نوشته بودند معظم له نامه اى براى ریاست محترم جمهورى نوشته اند که بلاجواب مانده. بدین وسیله اعلام مى دارد که معظم له هیچ گونه نامه اى براى جناب رئیس جمهور محترم مرقوم نداشته اند.

دفتر حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّظلّه)

برچسب ها :
captcha