مردم می خواهند که در زندگی شان تغییر حاصل شود

مردم می خواهند که در زندگی شان تغییر حاصل شود


خواست ما، خواست مردم است؛ خواست مردم هم این است که در زندگی شان تغییری حاصل شود‌

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار سید محمد آقامیری استاندار قم با تشکر از پیگیری های ایشان برای به نتیجه رساندن پروژه های استانی و شهری فرمودند: مردم نسبت به پروژه منوریل و فرودگاه انتظار دارند که این پروژه ها هر چه زودتر به سرانجام برسد.

ایشان افزودند: البته مردم نسبت به اینکه دربارۀ سفره شان گامی برداشته شده یا خیر؟ نیز از دولتمردان انتظار دارند. اگر قیمت مایحتاج ضروری و اقلام خوراکی مردم، کاهشی شده، مردم راضی می شوند، اما اگر افزایشی باشد، مثل زمزمۀ گرانی نان، در این صورت حرکت معکوس شده است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخِ استاندار که ما طبق خواست شما و دیگر مراجع عمل می کنیم، فرمودند: خواست ما، خواست مردم است. خواست مردم هم این است که در زندگی شان تغییری حاصل شود.

captcha