خدمت در کمیته‌ی امداد، باقیات الصالحات است

خدمت در کمیته‌ی امداد، باقیات الصالحات است


مسائل فرهنگی در کمیته امداد باید حرف اول را بزند و تنوع و گستردگی کارها نباید مانع از بی‌توجهی به آن گردد‌

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار با سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمة الله علیه آثار و برکات کمیته‌ی امداد را نشانه‌ی زنده بودن آن دانسته و فرمودند: مسائل فرهنگی در کمیته امداد باید حرف اول را بزند و تنوع و گستردگی کارها نباید مانع از بی‌توجهی به آن گردد.

معظم له تشویق افراد به ارائه خدمت‌رسانی به مردم را از جمله فوائد خبررسانی اقدامات این کمیته برشمرده و افزودند: فایده‌ی دیگر آن این است که مردم متوجه می‌شوند که اسلام برای تمام امور زندگی، دارای برنامه است و در اعتقادشان مؤثر است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مشابه‌سازی کمیته‌ی امداد در دیگر کشورهای اسلامی اشاره کرده و افزودند: اگر با همکاری سایر کشورهای اسلامی مشابه این طرح، هر چند به صورت ضعیف‌تر، اجرایی گردد، سبب افتخار و تقویت این نهاد شده و خدمات از مرزها فراتر می‌رود. 

معظم له افزودند: باید در تحقیقات درباره مددجویان، شأن و آبروی افراد حفظ شود و نسبت به سوء رفتار احتمالی مأموران کمیته، مراقبت جدی گردد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی فرمودند: مسئولین کمیته امداد نیز احتیاج به آموزش دارند تا وظایف خود را به خوبی انجام دهند و سلیقه‌ای کار نکنند. همچنین باید بر آنان نظارت داشته باشید تا با انگیزه کار کنند.

ایشان در پایان، خدمت در کمیته‌ی امداد را جزء باقیات الصالحات دانسته و تأکید کردند: سعی کنید از افرادی که انگیزه‌ی به خدمت به مددجویان دارند، استفاده کنید که بازدهی و میزان موفقیت بیشتری دارند.

captcha