بهره گیری از فضای مجازی در معرفی نقش شیعیان

بهره گیری از فضای مجازی در معرفی نقش شیعیان


باید از فضای مجازی برای معرفی نقش شیعیان در گسترش علوم اسلامی استفاده کنیم.‌

یوسف منیر از اندیشمندان اسلامی کشور اوگاندا در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی تصریح کرد: وظیفه بزرگ این کنگره فهماندن و ساماندهی کردن برای شناخت بیشتر تشیع و علوم اسلامی به جهان است.

وی بیان داشت: برای تبلیغ شیعه و آموزش در زمینه های علوم اسلامی باید علما هدف اصلی باشند و در این زمینه همگان تلاش کنند.

این عالم کشور اوگاندا تصریح کرد:  یکی از موضوعات اصلی که نباید فراموش شود، بهره گیری از فضای مجازی است و باید از این امکانات نیز در معرفی نقش شیعیان استفاده کرد.

captcha