تشریح اهمیت «کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» در معرفی تشیع

تشریح اهمیت «کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» در معرفی تشیع


متاسفانه شیعه هراسی توسط دشمنان گسترش یافته که این همایش ها در معرفی جایگاه اسلامی و شیعه می تواند بهترین تاثیر را داشته باشد.‌

مارتین مک درموت از اندیشمندان کشور ایرلند در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی،   با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی گفت: برگزاری چنین همایش هایی بسیار با اهمیت است و نقش موثری در گسترش مفاهیم علوم اسلامی دارد.

وی بیان داشت: متاسفانه شیعه هراسی توسط دشمنان گسترش یافته که این همایش ها در معرفی جایگاه اسلامی و شیعه می تواند بهترین تاثیر را داشته باشد.

این متفکر اندیشمند کشور ایرلند ابراز داشت: این همایش در تولید آثار شیعی نقش موثری دارد که شاهد ترجمه کتب ارزشمند و همچنین نگارش آن هستیم.

برچسب ها : نقش شيعه
captcha