تکذیب یک خبر

تکذیب یک خبر


یکی از سایتهای معاند مطالبی دربارۀ انتخاب هیئت رئیسۀ مجلس شورای اسلامی منتشر ساخته که مملو از اکاذیب و دروغ هاست‌

قابل توجه مخاطبان عزیز

یکی از سایتهای معاند مطالبی دربارۀ انتخاب هیئت رئیسۀ مجلس شورای اسلامی منتشر ساخته که مملو از اکاذیب و دروغ هاست. البته از سایت های معاند جز این انتظار نیست و هدف اصلی اختلاف افکنی و ایجاد بدبینی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی و کشور است و این کار همه روزۀ آنهاست.

باید مراقب این شیطنت ها بود.

برچسب ها :
captcha