آیت الله العظمی مکارم شیرازی در گفت وگو با شبکه المیادین

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در گفت وگو با شبکه المیادین


علمای جهان اسلام برای خشکاندن تفکر تکفیر متحد شوند‌

به گزارش ستاد خبری کنگره خطر جریان های افراطی و تکفیری در جهان امروز، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در حاشیه برگزاری این کنگره در گفتگویی خبری با شبکه تلویزیونی المیادین تاکید کردند: همه کشورها باید برای مقابله با تفکر تکفیری دست به دست هم دهند.

ایشان خاطرنشان کردند: باید کتابهایی که در این موضوع مهم منتشر شده در مدارس و دانشگاه ها برای نوجوانان و جوانان تدریس و آنها راجع به تفکر انحرافی تکفیر روشن شوند.

معظم له تاسیس شبکه تلویزیونی برای روشنگری افکار جهانیان در موضوع تفکر تکفیری را امری مهم و ضروری دانستند و تاکید کردند: علمای جهان اسلام باید برای خشکاندن تفکر تکفیری با هم متحد شده و در خصوص مسائل مهمی همچون تقریب گفت و گو کنند.

captcha