وجوب تعلیم دادن احکام معاملات

آیا یاد دادن احکام شرعی مربوط به معاملات مانند یاد گرفتن آن برای همه واجب است؟

حکم تعلیم و تعلم علم جفر

آموزش و یادگیری علم جفر چه حکمی دارد؟

بلند خواندن نماز ظهر و عصر برای تعلیم

اگر نمازگزار جهت تعلیم، نماز ظهر و عصر را به صورت جهر بخواند، چه حکمى دارد؟

نماز به قصد تعلیم

آیا مى توان نماز فریضه را به صورت تعلیمى خواند؟

تحصیل در مدارسی که عقاید فاسد را تعلیم می دهند

مدارس دولتى که در شهرهاى ما هست بعضى از افکار مخالف اهل بیت(علیهم السلام) و نیز بعضى اعتقادات فاسد مثل این که خداوند دیده مى شود و زیارت قبور اولیا مانند پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) حرام است و غیر اینها را نیز تدریس مى کنند، آیا فرستادن بچّه ها، مخصوصاً دختران به این مدارس با توجّه به این که نرفتن به مدرسه خطرهاى بزرگى دارد از جمله این که به خاطر بى سواد بودن آنها، پسران حاضر به ازدواج با آنها نمى شوند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟