معیار شناختن در احکامی مانند نگاه و غیبت

شناختن افراد در چند حالت متصور است: 1- تنها اسم او را می داند. 2- تنها قیافه او را می شناسد. 3- هم اسم و هم قیافه بدون جزئیات بیشتر. 4- اسم و قیافه و شغل و نسبت (خانوادگی ، آشنایی، شهرت در میان مردم) . کدام یک از این موارد صدق شناختن می کند؟

منظور از شناخت در احکام غیبت

شناختی که در بعضی از احکام مانند غیبت موضوعیّت دارد چگونه حاصل می شود؟ آیا صرف شنیدن اسم یا دیدن تصویر فرد هم صدق شناخت می کند؟

احکام طلاق سوم و محلل

اگر مردی همسر خود را سه مرتبه طلاق دهد آیا می تواند مجددا با او ازدواج نماید؟

وظیفه افراد در برابر جهل دیگران در احکام

آیا ما در برابر جهل دیگران در احکام وظیفه اطلاع رسانی داریم؟

اجرای احکام اهل کتاب در باره مجوس

آیا مجوس از اهل کتاب هستند؟

احکام آبی که معلوم نشود مضاف است یا مطلق

اگر آب مجهول الهویه باشد و نتوان مطلق یا مضاف بودن آن را تشخیص داد چه حکمی دارد؟

برگزاری کلاس های آموزشی در مسجد

تشکیل و برگزارى کلاسهاى آموزش قرآن، احکام، آموزش هنرهاى دستى ( از قبیل خیّاطى،گلدوزى ) و تشکیل کلاسهاى تقویت درسى در مسجد جهت جوانان، نوجوانان و نونهالان چه حکمى دارد؟

منابع احکام فقهی

آیا تمام مسایلى که در رساله مراجع تقلید وجود دارد، برگرفته شده از احادیث و آیات قرآنى است؟ یا این که مى توان بعضى از مسایل را با دلیل عقلى بیان کرد؟

اعتماد به گفته های کسی که احکام را بازگویی می کند

آیا مى‌توان به احکامى که توسّط خانم جلسه‌ای ها بیان مى‌شود، عمل کرد؟

منظور از تقلید

منظور از تقلید در احکام چیست؟

اقسام دستورهای عملی اسلام

لطفا بفرمایید احکام به چه چیزهایی گفته میشود؟

لزوم یاد گرفتن احکام

آیا بر هر مکلفی واجب است از تمامی احکام اطلاع داشته باشد و آنها را یاد بگیرد؟

عمل کردن به بعضی از احکام بدون تقلید

آیا امکان دارد کسی از مرجع تقلید خود تقلید نماید ولی در بعض احکام به تشخیص خود و با مسوولیت خود اقدام نماید؟

تقليد در زمان ائمّه

تقلید از چه زمانی جزء احکام شرعی قرار گرفته؟

وجوب عمل به عهد

شرایط و احکام عهد چیست؟

احکام عدّه عقد موقت

سوال اول :زمان نگهداشتن عده در ازدواج موقت چقدر است؟ سوال دوم: آیا بدون نزدیکی کردن باز هم باید زن عده نگهدارد؟ سوال سوم: در صورت منفی بودن پاسخ سوال دوم اگر مردی پس از اتمام زمان صیغه موقت مجددا با همان زن صیغه بخوانند ولی اینبار نزدیکی نکنند آیا زن باید عده نگهدارد؟