بخشیدن مهریه ای که حج تمتع است

اگر مهر خانمی حج تمتع باشد میتواند ببخشد ؟

رجوع به مهریه ای که بعد از فوت همسر بخشیده

اگر مردی بميرد و همسرش بعد از نماز ميت مهر خود را حلال كند، اما بعد از چند ماه مطالبه نماید، حكم آن چيست؟

بدهکار نبودن زن در صورت بخشش مهریه قبل از نزدیکی

آیا این مطلب از نظر معظم له صحیح است : اگر زن قبل از دخول مهریه ی خود را ببخشد و مرد بعد از آن در حالی که هنوز زن باکره است او را طلاق بدهد، زن نیمی از مهریه را بدهکار است.

مطالبه مهریه بعد از بخشش مشروط

اگر خانمی چندین مرتبه مهریه ی خود را با شرط بخشیده باشد،ولی نمی داند که آیا با هر دفعه بخشیدن شرط را نیز ذکر کرده است یا نه، در این صورت می تواند مهریه ی خود را مطالبه نماید؟

عدول از بخشش مهریه

اگر خانمی مهریه اش را ببخشد دوباره می تواند مطالبه نماید؟

ادّعای صوری بودن معامله و بخشش مهریه

زن و شوهری زمینی را مشترکا خریداری کرده اند، زن یک سوم مبلغ را پرداخت کرده ولی سه دانگ زمین به نام او شده است،برای این زمین به نام هردو وام گرفته شده است، ولی بعدا شوهر ادعا می کند که به صورت صوری زمین را به نام او کرده است و اگر زن می خواهد سه دانگ زمین برای او باشد، باید مهریه ی خود را ببخشد، آیا این ادعا صحیح است و شوهر می تواند تصرف نماید؟

مهریه در صورت بازگشت از حضانتی که در برابر مهریه بوده

مردی همسرش را طلاق داده و در مقابل مهریه حق حضانت را به همسرش داده ولی همسرش ازدواج کرده. آیا مرد می تواند دخترش را که الان 7 سال دارد از همسر اولش بگیرد؟

واگذاری حضانت در برابر بخشش مهریه

آیا می توان حضانت فرزندانی که بیش از 7 سال دارند را در قبال بذل مهریه زن به زوج برای همیشه به مادر دارد؟

واگذاری حق طلاق در برابر بخشش مهریه

آیا می توان مهریه را با حق طلاق به گونه ای که هرگز مهر و مهر المثل قابل اجرا نباشد، معاوضه کرد؟

حکم مهریه در صورت اختلاف زن و شوهر در مقدار مهریه

چنانچه زوجین در مقدار و اوصاف مهریه اختلاف نمایند، حکم چیست؟

مصالحه برای تغییر مهریه بعد از عقد

آیا امکان این هست که بعد از جاری کردن عقد ازدواج دائم مهریه را تغییر داد یعنی به گونه ای که مثلا اگر مهریه 300 سکه باشد بعد از جاری کردن عقد بخواهند صد سکه و یک واحد آپارتمان باشد؟آیا باید از طریق عقد خارج لازم انجام بگیرد یا اینکه به مصالحه هم مساله مشروعیت پیدا می کند؟

حکم عقد موقت در صورت عدم رضایت زوج به مهریه

اگر در صیغه محرمیّت ، مهریه معین بشود ولی داماد اشتباها چیز دیگری شنیده باشد بعدا متوجه شود آیا صیغه باطل است؟

حداقل مهریه در عقد موقت

در عقد موقت در صورتى که دخول صورت نگيرد حداقل مقدار مهريه براى يک هفته چه ميزان مناسب است که عقد صحيح باشد؟

مهریه در عقدی که دخول بدون رضایت بوده است

چنانچه در عقد موقّت شرط عدم دخول شده باشد، اما بعدا دخول صورت بگیرد یا به نحو دیگری پرده ی بکارت از بین برود، مهریه به چه صورت خواهد بود؟

حکم تقابض مهریه و تمکین

آيا مقتضاى عقد نكاح، وجوب تقابض مهريّه و بضع است، يا واجب است نخست مهريّه تسليم گردد؟

عدم قرار گرفتن مهریه جزء ارث پسر در صورت فوت پدر شوهر

اگر فردی مقداری از ملکش را مهریّه عروسش کند آیا بعداً می تواند آن را جزء سهم الارث پسرش قرار دهد؟

حکم مطالبه مهریه از پدر شوهر در صورت فوت شوهر

شخصى که با پدرش زندگى مى کرده، از دنیا رفته و هیچ گونه مالى از خود نداشته است، آیا مهریّه زوجه چنین فردى به عهده پدرش مى باشد؟

حکم تدلیس در مهریه

چنانچه زن با مرد در مورد مهریه توافق نماید،ولی با نیرنگ مقدار مهریه را در عقد نامه بیشتر بنویسد و آن را مطالبه نماید، حکم مهریه چیست؟

حکم قرار دادن نیمی از درآمدهای شخص به عنوان مهریه

بنده به عنوان مهریه همسرم نیمی از دارایی هایی را که از درآمد بنده حاصل می شود قرار داده ام. نظر شما راجع به این موضوع چیست؟ یه عنوان مثال اگر دو تومان در جیب بنده باشد آیا یک تومان آن متعلق به همسرم می باشد؟

عدم اعتبار مهریه در صورت نداشتن قصد جدی برای پرداخت

با توجه به اینکه مهریه مبتنی بر تراضی و توافق زن و مرد می باشد و یکی از شرایط صحت تراضی قصد واقعی متعاقدین بر میزان مهریه است، حال اگر مرد قصد واقعی بر تعیین و پرداخت این میزان مهریه را نداشته باشد آیا مهریه باطل خواهد بود؟

حکم مهریه در صورت اختلاف زوج و زوجه مجنون در وقوع نزدیکی

در صورتی که عقد نکاح به علت جنون زوجه فسخ شود و زوجه از بدو ازدواج تا هم اکنون از تمکین و انجام وظائف زناشوئی استنکاف نموده و از مراجعت به منزل زوج خوداری کرده و ناشزه بوده (طبق حکم قطعی دادگاه) و از طرفی زوجه ادعای وقوع نزدیکی با زوج را بنماید و زوج به کل منکر آن شود (طبق اظهار پزشک پرده بکارت زوجه از نوع حلقوی میباشد)،ارشاد فرمایید آیا زوج میتواند با انجام سوگند،عدم نزدیکی با زوجه را در دادگاه ثابت نماید؟ زوج چگونه ثابت کند با زوجه نزدیکی نکرده است؟ در این شرایط و بعد از صدور حکم فسخ نکاح به دلیل جنون زوجه،تکلیف مهریه چگونه است؟

حکم مهریه پس از تغییر جنسیّت

اگر یکى از زوجین تغییر جنسیّت دهد، مهریه ی زوجه چه حکمی دارد؟

حکم مطالبه مهریه توسط ورثه

زنی فوت کرده و مهریه خود را نگرفته است، آیا ورثه ی او می توانند مهریّه ی او را مطالبه نمایند؟شامل چه افرادی می شود؟

استفاده مکرّر از حق حبس

اگر زنی برای رسیدن به مقاصدش در زندگی از وسیله مهریه استفاده کند به عبارتی به دفعات مهریه را به اجراگذارد و در هر نوبت بنا به میل خود در مقاطعی (وحتی بعد از زندانی شدن همسر بدلیل عدم توان پرداخت یکجای مهریه ) و البته بعد از رسیدن به نتایج دلخواه از ادامه روند پرونده در محاکم انصراف دهد و این موضوع متناوب ادامه یابد . حکم آن چیست و شوهر چه باید بکند؟

مهریه ی زنی که با مرد اجنبی فرار کرده است

در صورتى که زوجه دائمى شخصى، با مرد اجنبى فرار نموده و از کشور خارج شود. آیا زن مى تواند شخصاً، یا با اعطاى وکالت به غیر، نسبت به دریافت مهر خود اقدام قانونى نماید؟ آیا چنین زنى مستحقّ دریافت مهریّه مى باشد؟

نقد یا نسیه بودن مهریه

مرسوم است که در موقع ازدواج و در زمان عقد مهریّه را دو قسمت مى کنند یک قسمت را به عنوان کمک به تهیّه جهیزیّه اخذ مى کنند، و ما بقى در ذمّه زوج مى ماند. لکن در تمام دادگاهها با استناد به مادّه 1085 قانون مدنى که مى گوید: «زن مى تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حالّ باشد. و این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد شد.» تمسّک کرده، تمام مهریّه ها را حالّ حساب مى کنند. نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟

مؤجّل بودن مهریه ای که زوج توان پرداخت آن را ندارد

شخصى ازدواج مى کند و در حین اجراى عقد عالماً و عامداً مهریّه اى معیّن مى کنند، که زوج فعلا توانایى پرداخت آن را به هیچ وجه ندارد، و ممکن است مدّت طولانى هم نتواند آن را بپردازد. عرفاً هم این گونه مهریّه ها را در ذمّه زوج نسیه حساب مى کنند، و زوجه هم در موقع اجراى عقد قصد مطالبه ندارد. آیا این گونه مهریّه ها در شرع مقدّس حالّ است، یا مؤجّل؟

مهریه ی دختری که در تصادف بکارتش زایل شده

بکارت دخترى در اثر تصادف زایل شده است. آیا ارش البکاره گرفته مى شود، یا مهرالمثل؟

حکم اجرا گذاشتن مهریه های سنگین

در بعضى ازدواجها مهریّه هاى سنگینى در نظر گرفته مى شود، که عندالمطالبه نیز است. در حالى که مرد 500 هزار تومان هم ندارد. ولى براى این که ازدواج سر بگیرد، مثلا 20 میلیون تومان مهر تعیین شده را مى پذیرد، و شاید در طول عمر خود به این مبلغ دست نیابد، و از اوّل نیز محرز است که در صورت مطالبه، قادر بر پرداخت مهریّه نخواهد بود. این نوع ازدواج ها شرعاً چه حکمى دارد؟

حکم مهریه در صورت آگاهی به نداشتن رحم

پسری با دختری ازدواج می کند.در شب زفاف (یعنی بعد از دخول) پسر متوجه می شود که همسرش رحم ندارد.یعنی این دختر تا آخر عمر نه می تواند حامله شود نه تا بحال خون قاعدگی دیده است.پسر هم از طریق دادگاه اقدام کرده و دادگاه گفته باید تمام مهریه را بپردازد.در حالی که دختر و پدرش فقط به قصد اخاذی از پسر این حقه را زده اند و همچنین دختر خودش از این ماجرا آگاه بود کاملا.حال می خواستم بدانم پسر باید باز هم تمام مهریه را بدهد؟