زیارت قبور علما و بزرگان در شب

با توجه به این‌که شب رفتن به قبرستان کراهت دارد، آیا شب رفتن به زیارت قبر علما و بزرگان نیز کراهت دارد؟

دلیل عمامه گذاری با دست علما

آیا مستحب است طلبه به دست علمای دین معمم شود؟ منشأ این سنت کجاست؟

دیدگاه بعضی از علما در مورد موسیقی

- دلیل نادیده گرفتن آرای علمایی همچون فیض کاشانی - محقق سبزواری - مقدس اردبیلی در حلیت موسیقی چیست؟ (با توجه به اینکه بنده نشنیده‌ام مذهب دیگری غیر از شیعه‌ی امامیه چنین تحریمی را برای موسیقی قائل باشند) 2- آیا در کتب اربعه شیعه بویژه کتب کافی حدیثی بر ضد هنر بویژه موسیقی وجود دارد؟

شناخت اعلمیت برای کسی که از حوزه علمیه دور است

نسبت به شخصى که از حوزه‌های علمیّه دور است، چگونه امکان دارد که بفهمد فلان آقاى اهل علم از اهل خبره است یا نه تا در مورد شناخت مرجع اعلم به قول او اعتماد کند؟

زیارت قبور علما و بزرگان در شب

با توجه به این‌که شب رفتن به قبرستان کراهت دارد، آیا شب رفتن به زیارت قبر علما و بزرگان نیز کراهت دارد؟