مراتب امر به معروف و نهى از منکر

مسأله 2419ـ امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که بعضى از اين مراتب، احتياج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتياج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت کردن يا اعراض و بى اعتنايى و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثير نکرد جايز است با کلمات تند و خشن که خالى از گناه باشد يا با توسّل به زور، به اين طريق که جلو فرد گنهکار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منکر لازم شود که متوسّل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ کس بدون اجازه حاکم شرع حقّ اقدام ندارد، بلکه بايد اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاکم شرع تعيين گردد.

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منکر

مسأله 2414ـ امر به معروف و نهى از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است: 1ـ کسى که مى خواهد امر و نهى کند بايد يقين داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترک واجبى است. 2ـ احتمال دهد که امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، کامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمى کند واجب نيست. 3ـ در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد که امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه نسبت به او يا بعضى از مؤمنين مى رساند واجب نيست، ولى اگر معروف و منکر از امورى باشد که شارع مقدّس اسلام اهمّيّت زيادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامى، يا حفظ احکام ضرورى اسلام)، بايد اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.

چگونگی امر به معروف و نهی از منکر توسط خبرنگاران

یک خبرنگار در مقابل ضدّ ارزشها چگونه مى تواند امر به معروف و نهى از منکر کند؟

حکم نشر اخبار دولت ظالم توسط خبرنگاران

اگر دولتى ظالم باشد، خبرنگار تا چه حد مى تواند اسرار را فاش کند(هر چند خودش نیز شهروند همان دولت باشد)؟

نقش مردم در شکل گیری حکومت دینی

نقش و میزان مشارکت مردم در شکل گیرى حکومت دینى در نصوص قدسى، چگونه تعیین و تبیین گردیده است؟

مسئولیت رأی دهندگان در قبال خطای منتخبین خود

در صورتی که به شخصی رأی داده شود و بعداً ایشان آن طور که باید به احکام اسلامی عمل نکند و موجب نارضایتی گردد ، آیا فرد رأی دهنده، در محضر خداوند متعال مسئول خواهد بود یا خیر ؟

مرحله فیزیکی امر به معروف و نهی از منکر

آيا افراد مى‌توانند در مقام امر به معروف و نهى از منكر، به عنوان دفاع از كيان اسلام و حفظ نظام اسلامى از دستبرد افراد داخلى، و جلوگيرى از تهاجمات فرهنگى يا سياسى به دين، و همين‌طورمنظور حفظ ارزش‌هاى اسلامى، مرتكب قتل يا جرح شوند؟ اگر شخصى در مقام امر به معروف و نهى از منكر مرتكب قتل شخصى شود، آيا قتل عمد به شمار مى‌رود، يا مقتول مهدورالدم محسوب مى‌ شود و چيزى بر عهده قاتل نيست؟

امر به معروف دسته جمعی

در امر به معروف و نهى از منکر، اگر احتمال برود که به صورت دسته جمعى اثر مى کند، آیا باید دسته جمعى امر به معروف کرد؟

جایی که امر به معروف مترتب بر امر حرامی شود

هرگاه نهى از منکر خود باعث عمل حرامى شود، مانند نگاه به زنان بى مبالات و آرایش کرده، آیا بازهم واجب است؟

تشکیل گروهی جهت امر به معروف

آیا حضرتعالى صلاح مى بینید که در بین بسیجیان گروههایى براى امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود؟

امر به معروف و نهی از منکر خبرنگار

يك خبرنگار در مقابل ضدّ ارزشها چگونه مى‏تواند امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر كند؟

انتقاد کردن به جای امر به معروف و نهی از منکر

مرز انتقاد كجاست؟ اگر انتقاد با پيشنهاد همراه نباشد، چه ضررى دارد؟

قطع صله رحم به خاطر امر به معروف و نهی از منکر

دین اسلام صله ی رحم را واجب کرده اما مواردی است که اقوام موازین شرعی را رعایت نمی کنند، آیا ما می توانیم برای این که امر به معروف و نهی از منکر نماییم، ارتباط خود را با آنها قطع نماییم و این واجب را انجام ندهیم؟

نا امید بودن از تاثیر امر به معروف

در بعضی موارد با وجود مفاسد مختلف، انسان هر طور که فکر مى کند مى بیند شرایط امر به معروف و نهى از منکر موجود نیست; یعنى احتمال تأثیر نمى رود، و یا هر چه تذکر می دهیم بعضا دوباره مشاهده می کنیم که تاثیری در رفتار فرد نداشته از طرفى در احادیث و روایات آمده است که: «در صورت عمل ننمودن اشخاص به این دو فریضه الهى امکان نزول عذاب مى رود» وظیفه ما را در این گونه موارد بیان فرمایید.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر در برابر بدعت ها

ایا در مقابل بدعت ها نیز همه افراد باید امر به معروف و نهی از منکر کنند و یا این کار برای کسانی واجب می باشد که عالم بر تمام مسائل دینی می باشند؟

نهی از منکر غیر مسلمان

ايا امر به معروف مسلمان به مسيحي و يهودي واجب است؟

نهی از منکر بچه ممیز

امر به معروف و نهی از منکر بچه ممیز واجب است؟

اذن حاکم شرع در امر به معروف و نهی از منکر

آیا در امر به معروف و نهی از منکر کردن باید از حاکم شرع اجازه گرفت یا می تواند بدون اذن او این فریضه را انجام داد؟