عدم لزوم تعیین روزِ روزه های ماه رمضان در نیت

آیا بر شخص در هنگام نیت کردن لازم است مشخص نماید که فردا چه روزی از روزه های ماه رمضان می باشد؟

وظیفه شخص در صورت فراموشی نیت روزه ی ماه رمضان

چنانچه فردی نیت روزه را در ماه رمضان فراموش نماید وظیفه ی او چیست؟

زمان نیت کردن در روزه ی ماه رمضان

آیا برای نیت کردن روزه ماه رمضان زمان خاصی تعیین شده است؟

چگونگی نیت کردن روزه ی ماه رمضان

آیا می توان در شب اول ماه رمضان، برای تمام ماه نیت روزه کرد؟

لزوم نیت در روزه

آیا لازم است که روزه را با نیت و به قصد قربت به جا آورد؟

ترک یا افطار روزه به دلیل ورزش کردن

افرادی هستند که باید خود را برای مسابقات ورزشی آماده نمایند و اگر بخواهند در ماه رمضان روزه بگیرند، دچار ضعف بدنی می شوند، آیا می توانند روزه را ترک نموده و در ایام دیگر سال قضا نمایند؟

روزه برای افراد دارای مشاغل سخت

وظیفه ی افرادی که دارای مشاغل سخت هستند مانند نانوا، کشاورز، در مورد روزه چیست؟

روزه افراد ضعیف در مناطق گرمسیری

افرادی که در شهرهای زندگی می کنند که دارای آب و هوای خیلی گرمی است از آنجایی که روزه در تابستان در آن مناطق طاقت فرسا است و انسان را از فعالیت های روزمره باز میدارد، وظیفه ی آنها چیست؟

وجوب روزه

گرفتن روزه برای مسلمانان چه حکمی دارد؟

باطل شدن اعتکاف بسبب باطل شدن روزه معتکف

اگر روزه معتكف باطل شود، آيا اعتكافش نيز باطل مى گردد؟

حکم نیّت روزه روز سوم اعتکاف

معتکف در روزه روز سوم، چه نیّتی باید بکند؟

روزه ی دختران تازه به بلوغ رسیده

وظیفه ی دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند اما به علّل ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن را ندارند، چیست؟

حکم روزه در صورت تهدید شوهر به طلاق

اگرشوهر راضی نباشد که زن روزه بگیرد و زن را تهدید به جدایی کند، وظیفه چیست؟

عدم لزوم اجازه شوهر و پدر برای روزه رمضان

آیا رضایت پدر یا شوهر برای روزه گرفتن لازم می باشد؟

تفاوت بین خواب، جنون و اغماء

تکلیف فرد خوابیده، مجنون و بیهوش در مورد روزه چیست؟

اهمیّت روزه در اسلام

جایگاه روزه در دین اسلام چگونه می باشد؟

تعریف روزه

روزه در اصطلاح شرع به چه معنا می باشد؟

حکم نماز و روزه زمان حيض

آیا نماز و روزه هایی که زن در ایام عادت ماهانه ترک نموده است، لازم است در ایام پاکی قضا نماید؟

حکم نماز و روزه استیجاری یا نذری توسط زن مستحاضه

انجام نماز و روزه استیجاری یا نذری توسط زن مستحاضه چه حکمی دارد؟

روزه زن مستحاضه

آیا روزه ی زن مستحاضه صحیح است؟

حکم روزه برای مستحاضه ی کثیره که غسل مغرب را انجام نداده باشد

چنانچه مستحاضه ی کثیره به هر دلیلی غسل مغرب خود را انجام ندهد، اما غسل نماز صبح خود را انجام بدهد، می تواند روزه بگیرد؟

حکم روزه در صورت علم به استحاضه کثیره بعد از اذان

چنانچه زنی بعد از اذان متوجه شود مستحاضه ی کثیره بوده و غسل نکرده است، روزه ی او چه حکمی دارد؟

حکم نماز و روزه زمان نفاس

آیا نماز و روزه هایی که زن در ایام نفاس ترک نموده است، لازم است در ایام پاکی قضا نماید؟

حکم عبادات در صورت انجام غسل با آب نجس

شخصی با آب نجس غسل جنابت کرده و بعدا متوجه شده است، حکم نماز و روزه ی او چیست؟

حکم به جا آوردن روزه های واجب در اعتکاف نذری

هرگاه انسان نذر کند در روزهای معینی معتکف شود آیا می تواند روزه نذری را جایگزین روزه اعتکاف کند؟ اگر در هنگام نذر، قصد او روزه مخصوص اعتکاف بوده باشد چطور؟

حکم پرداخت کفاره در صورت بطلان روزه روز سوم اعتکاف در ماه رمضان

اگر معتکف در ماه مبارک رمضان، روزه روز سوم اعتکاف را نگیرد باید دو کفاره بپردازد؟

وظیفه معتکف در صورت بطلان اعتکاف واجب در روزه قضای رمضان

اگر معتکف در اعتکاف واجب خود، روزه قضای رمضان گرفته باشد؛ در صورت بطلان اعتکاف، نسبت به کفاره چه وظیفه ای دارد؟

هر کار حرامی موجب بطلان اعتکاف نیست

اگر معتكف مرتكب فعل حرامى شود كه روزه را باطل نمى كند، اعتكافش چه حكمى دارد؟

حکم اعتکاف با وجود ضرر داشتن روزه

آيا بيمار و كسى كه روزه برايش ضرر دارد، مى تواند معتكف شود؟