تکلیف نفقه و ازدواج مجدد زنی که شوهر او مفقود شده

وظیفه زنى که شوهر او مفقود شده چه می باشد و در این مدّت نفقه او از کجا تأمین مى شود؟

حکم طلاق زنی که همسر مفقود او محکوم به اعدام شده

طلاق زنى که همسر معتاد و مفقود او، محکوم به اعدام است چه حکمی دارد؟

مقدار مالی که مرد در مبارات از زن می گیرد

در طلاق مبارات مرد به چه مقدار می تواند از زن مالی را بگیرد؟

مقدار مالی که مرد در طلاق خلع از زن می گیرد

در طلاق خلع مرد به چه مقدار می تواند از زن مالی را بگیرد؟

نوع طلاقی که زن مطابق عقدنامه بدلیل تخلف زوج از شرط ضمن عقد وکالت در آن دارد

در عقد نامه هاى متداول، در مواردى از سوى مرد به زن وكالت داده شده كه بتواند خود را مطلّقه سازد. يكى از آن موارد اين است كه مرد بدون اذن زن ازدواج نمايد. خواهشمند است بفرماييد : آيا اين طلاق، طلاق خُلع خواهد بود، يا رجعى؟

وظیفه ی کسی که بدون شاهد زن را طلاق داده است

اگر در دوران نامزدی عقد دائم با اجازه ولی دختر جاری شود ولی زوجین بدون طلاق جدا شوند، چنانچه بعد از سال ها پسر بفهمد و بدون حضور دو شاهد زوجه را طلاق داده باشد در این صورت تکلیف چه می باشد؟

چگونگی طلاقِ زنى که عادت ماهيانه نمى بيند

اگر زن به خاطر بیمارى یا غیر آن عادت ماهانه نبیند طلاق دادن او چگونه می باشد؟َ

حکم طلاق زنی که قبلاً در حال حيض يا نفاس بوده و اکنون از حال او خبر ندارد

هرگاه مرد بداند همسرش در حال حیض یا نفاس بوده؛ اگر زن غایب شود مثلاً مسافرت کند و نتواند از حالش باخبر شود، برای طلاق تکلیف او چیست؟

حکم شیر دادن زن به نوه پسری

آیا زن می تواند به نوه پسری خود شیر بدهد؟

عدم شرط پاک بودن از عادت ماهانه زنی که مجری طلاق است

با توجّه به اين كه شهود طلاق بايد دو مرد عادل باشند، و نيز در موقع اجراى صيغه طلاق، زوجه بايد از خون حيض و نفاس پاك باشد، آيا زن به عنوان مجرى طلاق مىتواند صيغه را جارى نمايد؟ اگر جواب مثبت است، آيا لازم است مجرى صيغه نيز از خون حيض و نفاس پاك باشد؟

شرایط زن هنگام طلاق

زن در هنگام طلاق باید چه شرائطی داشته باشد؟

چگونگی سه طلاقه شدن زن

در مسأله سه طلاقه شدن زوجه آیا طلاق پی در پی مثلاً در یک مجلس یا روزی یک بار طلاق دهد، حکم سه طلاقه را دارد؟

طلاق زن به استناد قاعده ی «لاضرر»

آیا قاضی می تواند زن را بر اساس قاعده ی «لاضرر» طلاق دهد؟ نوع این طلاق چیست؟

عدم وجوب طلاق برای زوج اگر زن کراهت داشته باشد

اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر به بخشیدن مهریه به وی باشد آیا بر شوهر واجب است که او را طلاق دهد؟ یا این که شوهر می تواند مالی بیش از مهریه طلب کند تا احتمالا پرداخت آن برای زن مشکل شود و در عمل بدین طریق طلاق ناممکن گردد؟

حکم اعتکاف زن با مصرف قرص پیشگیری از عادت ماهانه

اگر خانمى با استفاده از قرصهاى مخصوص مانع خونريزى در ايّام عادت ماهيانه شود، آيا مى تواند معتكف گردد؟

وظیفه زن معتکف در صورت جاری شدن صیغه طلاق بائن

اگر شوهری همسر معتکف خود را طلاق بائن دهد تکلیف زن چیست؟

وظیفه زن معتکف در صورت جاری شدن صیغه طلاق رجعی

اگر شوهری همسر معتکف خود را طلاق رجعی دهد تکلیف زن چیست؟

وظیفه زن در صورت پیشمانی شوهر از اعتکافش در روز سوم

اگر مردى به همسرش اجازه اعتكاف دهد، ولى در روز سوم پشيمان گردد، تكليف زن چيست؟

حکم اعتکاف زن با مصرف قرص پیشگیری از عادت ماهانه

اگر خانمى با استفاده از قرص هاى مخصوص مانع خونريزى در ايّام عادت ماهيانه شود، آيا مى تواند معتكف گردد؟

صحت اعتکاف زن به شرط رضایت شوهر

آیا رضایت شوهر در صحت اعتکاف زن شرط می باشد؟

حکم ازدواج مرد با زنی که به دختر خاله یا دختر عمه او شیر داده

ازدواج مرد با زنی که به دختر خاله یا دختر عمه او شیر داده است چه حکمی دارد؟

حرمت ازدواج با دخترى که زن پدر انسان به او شير داده

آیا می توان با دختری که زن پدر انسان به او شیر داده است ازدواج کرد؟

حکم شیر دادن زن به بچه دختر خود

آیا زن می تواند به بچه دختر خود شیر بدهد؟

اجير شدن زن براى شير دادن

آیا زن برای اجیر شدن جهت شیر دادن به دیگری نیاز به اجازه شوهر دارد؟

شير دادن زن به بچه بيگانه بدون اذن شوهر

آیا زن می تواند بدون اذن شوهر به بچه دیگری شیر بدهد؟

تکلیف خمس درآمد زن سرپرست خانوار

خانمى كه نان، خوراك و وسايل مورد نياز زندگيش را خودش تهيّه مى كند، آيا به او خمس تعلق مى گيرد؟

تکلیف خمس طلاهایی که به زن بخشیده شده

طلايى كه زن به صورت بخشش از مادر يا خواهرش دريافت كرده، خمس دارد؟

خمس حقوقی که زن در اختیار شوهر قرار می دهد

زنى كه همه حقوق خود، يا مقدارى از آن را، براى خرج زندگى در اختيار شوهرش قرار مى دهد، آيا بايد خمس همه حقوق را بدهد يا خمس باقيمانده را؟

نشانه های منی

اگر شک داشته باشیم چیزی که خارج شده، منی هست یا نه چه تکلیفی داریم؟

پوشیدن لباس تنگ برای زن در نماز

پوشیدن لباس تنگ و چسبان برای زن در نماز، در صورتی که به صورت کامل پوشیده باشد چه حکمی دارد؟