انتشار هشتاد و پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند هشتاد و پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (بهمن 1401) منتشر شد

عدم وجوب غسل در صورت معاینات واژينال زنان

آیا دخول وسایل پزشکی یا دست به مهبل برای استعمال پماد واژینال زنان سبب غسل جنابت می‌گردد؟