نامه دفتر معظم له به مدیریت حوزه علمیه

نامه دفتر معظم له به مدیریت حوزه علمیه


معظم له ضمن بیانات مشروحى آثار مثبت سنت دروس آزاد را براى اساتید تشریح کردند سپس فرمودند: براى رفع هرگونه اختلاف، دروس آزاد همچنان به قوت خود باقى مى‌ماند‌

                                                                              

                                                                                     بسمه تعالی
جناب آیت الله آقاى مقتدایى
مدیر محترم حوزه علمیه (دامت تأییداته)

با اهداء سلام و تحیّت؛ در تاریخ 25/3/1390 جمعى از اساتید محترم حوزه قم خدمت حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى (دامت برکاته) رسیدند و بعد از بیان مطالبشان درباره مسأله اساتید مدارس از معظم‌له رهنمود خواستند، ایشان ضمن بیانات مشروحى آثار مثبت سنت دروس آزاد را براى آنها تشریح کردند سپس فرمودند: براى رفع هرگونه اختلاف، دروس آزاد همچنان به قوت خود باقى مى‌ماند (البته باید فکرى براى حضور و غیاب طلاب محترم در این دروس بشود) و در ضمن اگر کسانى مى‌خواهند در مدارس با اساتید خاصى درس بخوانند به شرط اینکه امتیازى بر شاگردان دروس آزاد از نظر امتحان و نمره و غیر آن نداشته باشند، مشکلى نخواهد بود و این امر مورد پذیرش اساتید محترم حاضر در جلسه واقع شد و به این ترتیب مسأله‌اى به نام استادمحورى با امتیازات ویژه باقى نمى‌ماند و به تعبیر دیگر بحمدالله تمام حوزه در یک مسیر و با یک برنامه مساوى از نظر امتیازات حرکت مى‌کند و اتحادى که بیش از هر زمان امروز به آن نیازمندیم تحقق خواهد یافت. اگر کسى سخنانى بر خلاف این به جنابعالى یا دیگران بگوید از روى ناآگاهى است.
از خداوند متعال توفیق بیشتر براى همه اساتید و طلاب محترم خواستاریم.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              همیشه موفق باشید
                                                                                                          دفتر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى (مدّظلّه العالى)

 

 

برچسب ها :
captcha