بازتاب اظهارات آیت اللَّه مکارم شیرازى در مورد تخریب مساجد در باکو

بازتاب اظهارات آیت اللَّه مکارم شیرازى در مورد تخریب مساجد در باکو


‌ ‌ روزنامه مساوات اقدامات حکومت در دامن زدن به تخریب مساجد را مورد انتقاد قرار داده و  افزوده است: اقدامات حاکمیت که موجب نقض مسائل حقوقى در کشور شده است از نگاه «اسلام هراسى» دولت نشأت مى‏گیرد‌ ‌

پیام دریافت شده بر روى تلکس ایرنا:  تاریخ دریافت:  23/02/89   ساعت دریافت: 11:39 به شرح زیر است:

تهران، خبرگزارى جمهورى اسلامى: سخنان آیت اللَّه مکارم شیرازى از مراجع عظام در خصوص تخریب مساجد در جمهورى آذربایجان، روز پنجشنبه، در رسانه‏هاى باکو بازتاب داشت. روزنامه اکسپرس که عمدتاً مواضع مخالف ایران دارد، در صفحه نخست خود نوشته است: آیت اللَّه باکو را تهدید کرد!

این روزنامه در ادامه مطلب با درج عبارت التیماتوم خادم دینى در ایران از قول او نوشته است: در صورت تداوم تخریب مساجد حکم مقاومت خواهیم داد.

روزنامه اکسپرس در متن این خبر به درج سخنان آیت اللَّه مکارم شیرازى در درس خارج فقه روز گذشته خود در شهر قم پرداخته و به نقل از ایشان موضوع تخریب مساجد در آذربایجان را درج کرده است.

این روزنامه با رادیکال توصیف کردن آیت اللَّه مکارم شیرازى، سخنان ایشان در مورد همراهى حاکمیت آذربایجان با عوامل صهیونیست و وهابیون را درج و در ادامه به نقل از ایشان افزوده است: در صورت تداوم این وضعیت، بدون توجه به روابط سیاسى بین کشورها، علما و مراجع به وظیفه خود عمل کرده و حکم مقاومت در برابر این اقدامات داده خواهد شد.

روزنامه «مساوات» وابسته به حزب مخالف، هم در شماره امروز خود به این مسئله پرداخته و با نقل سخنان آیت اللَّه مکارم شیرازى که از ایشان با عنوان روحانى با نفوذ ایرانى یاد کرده و نوشته است: در این رابطه در ترکیه نیز پیامهاى اعتراض شنیده شده و «اربکان» در تجمع حزب سعادت به موضوع تخریب مساجد در آذربایجان اعتراض کرده است.

این روزنامه در ادامه اقدامات حکومت در دامن زدن به تخریب مساجد را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به اینکه این وضعیت حیثیت کشور را مخدوش مى‏کند، افزوده است: اقدامات حاکمیت که موجب نقض مسائل حقوقى در کشور شده است از نگاه «اسلام هراسى» دولت نشأت مى‏گیرد.

مساوات در ادامه این مطلب افزوده است: ما در عین انتقاد از این سیاست حاکمیت و اعتراض به آن، به تهدید حاکمیت از سوى دیگران هم معترض هستیم و بر این اعتقادم که روشنفکران و دینداران آذربایجان در خصوص مقابله با این اقدامات به قدر کافى تلاش مى‏کنند و فقط به حمایت در زمینه اطلاع‏رسانى و حمایت معنوى نیاز دارند.

این روزنامه در ادامه تهدید حاکمیت را به ضرر کشور توصیف کرده است.

سخنان آیت اللَّه مکارم شیرازى در بیشتر سایت‏هاى خبرى و برخى دیگر از روزنامه‏هاى باکو هم بازتاب دارد.

روزنامه روسى زبان زرکالو چاپ باکو هم در ذیل مطلبى به این موضوع پرداخته و با تهدیدآمیز توصیف کردن این سخنان؛ توجه به روابط با اسرائیل را در آن حائز اهمیت دانسته است.

این روزنامه در این مطلب متأثر بودن دینداران آذربایجانى از ایران را مورد توجه قرار داده و در ادامه با پرداختن به مسئله قره‏باغ نوشته است که تخریب مساجد در جریان جنگ قره‏باغ بدون هیچگونه واکنشى از سوى ایران همراه بود.

چند روز قبل هم جمعى از شخصیت‏هاى مذهبى باکو با ارسال نامه‏اى به رئیس جمهورى آذربایجان خواستار مداخله وى براى جلوگیرى از تخریب مسجد در دست احداث فاطمه زهراعلیهاالسلام در شهر باکو شدند

دادگاهى در باکو سال گذشته با شکایت شهردارى محل به توقف کارهاى ساختمانى و تخریب مسجد در دست احداث فاطمه زهراعلیهاالسلام در یکى از شهرک‏هاى حومه باکو رأى داده بود که این رأى پس از تأیید در داگاه تجدید نظر، دو هفته قبل از سوى دادگاه عالى جمهورى آذربایجان نیز تأیید شد.

 در پى مطرح شدن پرونده مذکور در دادگاه عالى جمهورى آذربایجان که با چند بار تغییر در زمان رسیدگى مواجه شده بود، تعدادى از اهالى منطقه در جلو دادگاه تجمع کردند که پلیس در برخورد با آنها تعدادى را بازداشت کرد.

مسجد مذکور از سال 1998 با اخذ مجوزهاى لازم در دست احداث بوده که در سال 2002 شهردارى منطقه ضمن ممانعت از تکمیل، ساخت آن را غیر قانونى اعلام کرد و خواستار تخریب آن شد.

طى این مدت مأموران پلیس از ادامه کار ساختمانى آن جلوگیرى کرده‏اند.

تاکنون تشکل‏هاى اسلامى و اهالى منطقه نسبت به تصمیم دادگاه واکنش نشان داده و هر از چند گاه به صورت‏هاى مختلف با این تصمیم مخالف مى‏کنند.

آخرین خبر این که دولت از تخریب آن صرف نظر کرده و تصمیم به تکمیل ساختمان مسجد گرفته است.

برچسب ها :
captcha