سود شرکت هاى تجارى هرمى حرام است

سود شرکت هاى تجارى هرمى حرام است


حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى، امروز در آغاز درس خارج فقه خود و در جمع طلاب و فضلاى حوزه در مسجد اعظم قم ضمن اشاره به حدیثى از امیرمؤمنان على(علیه السلام) فرمودند: طمع، عقل جاهلان را از بین برده و آرزوهاى آنها را گروگان مى گیرد. طمع و آرزوهاى دراز و ظواهر فریبنده از موانع اصلى درست فکر کردن است.‌

ایشان با اشاره به فعالیت گسترده شرکت هاى هرمى و گلدکویست در کشور، تصریح کردند: امروزه برخى از مؤسسات و شرکت هاى هرمى مردم را در دام خود انداخته اند و با کلاهبردارى، اندکى از افراد را سرمایه دار و بسیارى را بیچاره مى کنند.
معظم له افزودند: اندک افرادى که با ورود به شرکت هاى هرمى، پول هنگفتى از این راه به دست مى آورند، در حقیقت مال حرام را وارد زندگى خود کرده اند و از این طریق فرزندان و خانواده آنان در خطر انحراف اجتماعى قرار مى گیرد.
حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى تأکید کردند: بعضى از کسانى که در شرکت هاى هرمى واقع شده اند براى خود استدلال هاى فقهى مى آورند و فعالیت خود را توجیه مى کنند در حالى که پول بادآورده و خارج از مراحل طبیعى تجارى و اقتصادى، کلاهبردارى است نه تجارت و مصداق اکل مال به باطل است.
ایشان با اشاره به گسترش شرکت هاى مضاربه اى در کشور اظهار داشتند: برخى شرکت هاى مضاربه اى که در قم و بسیارى شهرها تأسیس شده اند، چراغ سبز نشان مى دهند که سود صددرصد و بالاتر به افراد خواهند داد; این افراد کلاهبردارند و چه بسا افرادى، زندگى خود را براى عضویت در این گونه شرکت ها به خطر مى اندازند و اموالشان را براى طمع باطل بر باد مى دهند.
حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى همچنین با توجه به گسترش شرکت هاى الکترونیکى فرمودند: عده اى از طریق اینترنت افراد را با نام تجارت الکترونیکى در دام انداخته و سودهاى کلانى پیشنهاد مى دهند; اما پس از مدتى سرمایه افراد را به نفع خود تسخیر مى کنند. این خطر بزرگى است که مردم باید با هوشیارى خود را از این دام ها حفظ کنند.
معظم له تصریح کردند: منشأ پیدایش و گسترش شرکت هاى هرمى و الکترونیکى ریشه در خارج از مرزها دارد که با کلاهبردارى، مردم را به دام مى اندازند و سرمایه آن ها را به تاراج مى برند.
ایشان آرزوهاى دراز را خطر بزرگى خوانده و افزودند: آرزوهاى دراز، انسان را به جنون مى کشد، زیرا افرادى که زندگى خود و تمام خانواده شان تأمین است باز هم در پى دست و پا کردن اموال زیاد از طرق نامشروع هستند.
حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى یادآور شدند: ظواهر فریبنده، عده اى را مجذوب کرده که اموال حرام و حلال را مخلوط مى کنند و مانند صید در دام صیاد مى افتند.

برچسب ها :
captcha