اطلاعیه دروس خارج فقه سال 81- 82

اطلاعیه دروس خارج فقه سال 81- 82


بدینوسیله به اطلاع کاربران پایگاه می رساند؛ که تعداد 9 درس از دروس خارج فقه، مبحث نکاح سال 81-82 که از لحاظ فنی مشکل داشتند اصلاح گردید.‌

بدینوسیله به اطلاع کاربران پایگاه می رساند؛ که تعداد 9 درس از دروس خارج فقه، مبحث نکاح سال 81-82 که از لحاظ فنی مشکل داشتند اصلاح گردید.

برچسب ها :
captcha