غرفه انتشارات مدرسه امیرالمومنین در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

غرفه انتشارات مدرسه امیرالمومنین در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


انتشارات مدرسه امیرالمومنین - مرکز نشر آثار آیة الله العظمی مکارم شیرازی - مقدم شما را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گرامی می دارد.‌

انتشارات مدرسه امیرالمومنین - مرکز نشر آثار آیة الله العظمی مکارم شیرازی - مقدم شما را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گرامی می دارد.

شما میتوانید از غرفه این انتشارات در سالن 27 غرفه شماره 14 بازدید فرمائید.

 

 

برچسب ها :
captcha