پیام حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى) به مناسبت اسائه ادب بعضى از کانالهاى تلویزیونى به مقام شامخ حضرت آیة الله العظمى سیس

پیام حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى) به مناسبت اسائه ادب بعضى از کانالهاى تلویزیونى به مقام شامخ حضرت آیة الله العظمى سیس


اخیراً در یکى از کانالهاى تلویزیونى عربى اسائه ادب و هتک حرمت به مقام مقدس مرجعیت در عراق صورت گرفت که موجى از خشم و نفرت را در اوساط اسلامى اعم از شیعه و اهل سنّت برانگیخت. این بى خبران فراموش کرده اند که اگر مرجعیت شیعه به داد ملت عراق نرسیده بود عراق وضع دیگرى داشت.‌

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً در یکى از کانالهاى تلویزیونى عربى اسائه ادب و هتک حرمت به مقام مقدس مرجعیت در عراق صورت گرفت که موجى از خشم و نفرت را در اوساط اسلامى اعم از شیعه و اهل سنّت برانگیخت. این بى خبران فراموش کرده اند که اگر مرجعیت شیعه به داد ملت عراق نرسیده بود عراق وضع دیگرى داشت.

همه مردم دنیا اعم از دوست و دشمن مى دانند که پیشرفت مردم عراق در تحقق حکومت مردمى و جلوگیرى از جنگ داخلى مرهون تدبیر و اندیشه هاى عالى این مرجع بزرگ است. این کانال تلویزیونى عربى که روزى طرفدارانى در بلاد عربى داشت و با بى تدبیرى روزبه روز طرفداران خود را از دست مى دهد باید بداند هر گونه حمله و اهانت به مرجعیت شیعه در عراق در خدمت مطامع اسرائیل و حامیان اوست که خواهان فضاى بدبینى و ناامنى دائم و جنگ داخى در عراق هستند تا عراق را به طور کامل تحت سلطه شیطانى خود قرار دهند. ما ضمن اعلام تنفر و بیزارى از این گونه حرکات زشت و زننده اعلام مى داریم مردم عزیز عراق راه خود را به سوى پیشرفت در سایه اسلام تا پیروزى کامل بر دشمنان و برون راندن اشغالگران ادامه مى دهند و کمترین اعتنایى به این شیطنت ها ندارند. و السلام على جمیع اخواننا و اخواتنا فى العراق العزیز

برچسب ها :
captcha