دیدار سید محمدهادی‌ سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی با آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه

دیدار سید محمدهادی‌ سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی با آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه


دکتر سید محمدهادی‌ سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی کشور با حضور در دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه با ایشان دیدار کرد.‌‌

captcha