دیدار دکتر سید محمد آقامیری استاندار قم با آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

دیدار دکتر سید محمد آقامیری استاندار قم با آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله


دکتر سید محمد آقامیری استاندار قم با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله دیدار کرد‌

دکتر سید محمد آقامیری استاندار قم با حضور در دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه با ایشان دیدار کرد.

captcha