گزارش تصویری دیدار وزیر محترم کشور با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته

گزارش تصویری دیدار وزیر محترم کشور با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته


دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دیدار کرد‌

دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور با حضور در بیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته با ایشان دیدار کرد.

captcha