الزامات توسعه‌ی صادرات

الزامات توسعه‌ی صادرات


کاهش هزینه و افزایش تولید، بازاریابی، کیفیت محوری، حمایت ارزی، قطع وابستگی به واردات و رفع سوء مدیریت دولتی، اساس توسعه ی صادرات به شمار می آید‌

الزامات توسعه‌ی صادرات

کاهش هزینه و افزایش تولید، بازاریابی، کیفیت‌محوری، حمایت ارزی، قطع وابستگی به واردات و رفع سوء مدیریت دولتی، اساس توسعه‌ی صادرات به شمار می‌آید.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 914*1280 پیکسل

سایز مناسب شبکه اجتماعی اینستاگرام 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب استوری 1920*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 50*70 سانتی متر

captcha