گزارش تصویری دیدار برخی از اعضای شورای عالی حوزه و شخصیت های حوزوی با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

گزارش تصویری دیدار برخی از اعضای شورای عالی حوزه و شخصیت های حوزوی با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله


برخی از اعضای شورای عالی حوزه و شخصیت های حوزوی با حضور در دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله با ایشان دیدار کردند.‌  ‌

برخی از اعضای شورای عالی حوزه و شخصیت های حوزوی امروز سه شنبه با حضور در دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با ایشان دیدار کردند.

captcha