حکم روزه در شرایط شیوع بیماری کرونا

حکم روزه در شرایط شیوع بیماری کرونا


در صورتی که واقعا روزه گرفتن خوف ضرر داشته باشد (آن هم به تصدیق اطباء حاذق و متدین)، در این صورت می توانند روزه نگیرند.‌

باسمه تعالی

با توجه به سوالات متعدد مخاطبین در مورد حکم روزه در شرایط شیوع بیماری کرونا پاسخ معظم له به شرح ذیل می باشد:

در صورتی که واقعا روزه گرفتن خوف ضرر داشته باشد (آن هم به تصدیق اطباء حاذق و متدین)، در این صورت می توانند روزه نگیرند. البته مبادا اشخاص این موضوع را بهانه ای برای روزه خواری قرار دهند.

captcha