لزوم تربیت مبلغان زن شیعه

لزوم تربیت مبلغان زن شیعه


باید مبلغ زن تربیت شده و در جهان اسلام بتوانند مسائل اسلامی و شیعه را بیان کنند چرا که این تبلیغات اثرات بسیاری خواهد داشت.‌

ندا روسناک در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی،  با اشاره به برگزاری کنگره گفت: این کنگره فرصت خوبی برای معرفی شیعه بوده که باید از ظرفیت آن استفاده کرد.

وی بیان داشت: نقش زنان در این کنگره مهم بود و با توجه به برگزاری کمیسیون ویژه بانوان، شاهد ارائه مقالات گسترده بودیم.

روسناک تاکید کرد: باید مبلغ زن تربیت شده و در جهان اسلام بتوانند مسائل اسلامی و شیعه را بیان کنند چرا که این تبلیغات اثرات بسیاری خواهد داشت.

این اندیشمند کشور هلند گفت: باید مسائل آسیب شناسی شده و نظریه ها را بررسی و در انعکاس کتب شیعی بکوشیم.

captcha