تاثیر حمله مغول بر گسترش علوم اسلامی در هندوستان

تاثیر حمله مغول بر گسترش علوم اسلامی در هندوستان


علمای ایرانی بسیاری وجود داشتند که با مهاجرت به هندوستان نقش جدی در گسترش علوم اسلامی و شیعی ایفا کردند‌

یکی از محققان هندوستانی بر تاثیر حمله مغول بر گسترش علوم اسلامی در هندوستان تاکید کرد.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، سیدعلی کاظم عصر امروز در کمیسیون مطالعات منطقه‌ای این کنگره، در ارائه مقاله با عنوان علما و پژوهشگران ایرانی، بررسی مختصر در مورد نقش آنان در رشد فکری در زمان حکومت مغول در هند، با اشاره به اسناد تاریخی حکمرانی مغول‌ها و نقش آنها در حوزه علوم اسلامی و شیعی و تاثیر ایرانی‌ها در گسترش و تقویت علوم دینی و اسلامی اظهار کرد: علمای ایرانی بسیاری وجود داشتند که با مهاجرت به هندوستان نقش جدی در گسترش علوم اسلامی و شیعی ایفا کردند.

وی با اشاره به مهاجرت ایرانی‌ها به هندوستان خاطرنشان کرد: بعد از حمله مغول شاهد نتیجه معکوس گسترش علوم اسلامی بودیم و به نوعی مهاجرت‌ها افزایش یافته و هند هاب علوم اسلامی در دنیا شد.

captcha