بررسی جایگاه علمی قم در کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

بررسی جایگاه علمی قم در کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی


محمدرضا سبحانی نیا از اندیشمندان جهان اسلام در کمیسیون تخصصی قرآن – حدیث کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان نقش شیعه در پیدایش و گسترش مدرسه حدیثی قم پرداخت‌

بررسی جایگاه علمی قم در کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

در کمیسیون تخصصی قرآن – حدیث کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی جایگاه قم در پیدایش مباحث حدیثی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، محمدرضا سبحانی نیا از اندیشمندان جهان اسلام در کمیسیون تخصصی قرآن – حدیث کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان نقش شیعه در پیدایش و گسترش مدرسه حدیثی قم پرداخت.

وی در این خصوص گفت: در شهر قم عالمان و محدثان زیادی حضور داشتند و این محدثان تلاش های بسیاری در گسترش علوم اسلامی انجام دادند.

وی بیان داشت: در قم اصحابی از ائمه اطهار(ع) حضور داشتند به گونه ای که گفته اند 75 راوی قمی از اصحاب ائمه بودند که اولین راوی نیز برای امام محمدباقر(ع) بوده است.

سبحانی نیا ابراز داشت: در طول قرن پنجم، 400 عالم و محدث و مولف حدیثی در قم پرورش یافته اند که این نشان دهنده جایگاه این شهر مهم دینی است.

این اندیشمند دینی با بیان اینکه 77 کتاب حدیثی فقط از یک عالم قمی بر جای مانده  است اظهارداشت: یکی از افتخارات شهر قم تالیفات حدیثی است که بسیاری در زمان ما نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: توسعه دانش ها در شهر قم در موضوع حدیث به اینجا رسیده که صدها کتاب توسط بزرگان قم تالیف شده که در طول 1100 سال این کتاب ها مانده و مرجع عالمان شده است.

captcha