بازخوانی خدمات شیعیان در زمینه فلسفه اخلاق

بازخوانی خدمات شیعیان در زمینه فلسفه اخلاق


با توجه به گستردگی خدمات شیعیان در فلسفه اخلاق، در این مقاله تنها به علما و شخصیت‌هایی که در قرن اخیر، فعالیت‌های تخصصی در زمینه علم فلسفه اخلاق داشته‌اند، پرداخته شده است‌

استاد حوزه و دانشگاه گفت: با توجه به گستردگی خدمات شیعیان در فلسفه اخلاق، در این مقاله تنها به علما و شخصیت‌هایی که در قرن اخیر، فعالیت‌های تخصصی در زمینه علم فلسفه اخلاق داشته‌اند، پرداخته شده است.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موسوی‌نسب با اشاره به اهمیت و ضرورت فلسلفه اخلاق گفت: در حوزه فلسفه اخلاق عالمان شیعه در قرن اخیر به ویژه در قرن اخیر کتاب‌‌های بسیار زیادی نگاشته‌اند و در این مقاله به تعداد از این کتاب‌ها اشاره شده است.

وی افزود: باتوجه به موضوع کنگره که نقش شیعیان در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است، در این مقاله تلاش شده است که گزارشی از فعالیت‌هایی که علمای اسلامی در زمینه فلسلفه اخلاق نگاشته‌اند معرفی شود.

این پژوهشگر و محقق حوزوی عنوان کرد: در این مقاله علاوه بر معرفی شخصیت‌ها و علمای شیعه که در زمینه فلسفه اخلاق فعالیت کرده‌اند، چکیده‌ای از کتاب‌ها و آثار ایشان نیز ذکر شده است.

وی با بیان اینکه نقش شیعه در علم فلسفه اخلاق بسیار گسترده و زیاد است گفت: با توجه به گستردگی خدمات شیعیان در فلسفه اخلاق، در این مقاله تنها به علما و شخصیت‌هایی که در قرن اخیر، فعالیت‌های تخصصی در زمینه علم فلسفه اخلاق داشته‌اند، پرداخته شده است و امیدواریم که خدمات عالمان شیعی در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف ادامه پیدا کند

captcha