نظرات سیدرضی در دانش صرف بسیار دقیق و با اهمیت است

نظرات سیدرضی در دانش صرف بسیار دقیق و با اهمیت است


سید رضی با بینش دقیق خود نظراتی جدیدی را در حوزه دانش صرف ارائه کرده است که این نظرات بسیار دقیق و با اهمیت است.‌

محقق و پژوهشگر حوزوی گفت: سید رضی با بینش دقیق خود نظراتی جدیدی را در حوزه دانش صرف ارائه کرده است که این نظرات بسیار دقیق و با اهمیت است.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمطلب فریدی فر در کمیسیون علوم ادبی اظهار کرد: سید رضی با بینش دقیق خود نظراتی جدیدی را در حوزه دانش صرف ارائه کرده است که این نظرات بسیار دقیق و با اهمیت است.

وی افزود: یکی از مباحث و فرضیه‌هایی که در این مقاله به اثبات می‌شود در خصوص علم صرف است، چراکه دیده می‌شود سید رضی فرضیه‌های مطرح شده در علم صرف را نقد کرده است.

این محقق و پژوهشگر حوزوی خاطرنشان کرد: تغییرات معنایی، تغییرات لفظی و تغییرات اضطراری سه محوری است که سید رضی براساس تغییرات کلمه آن‌ها را تنظیم کرده است.

وی با بیان اینکه تغییرات لفظی با توجه به حروف کلمه، انجام می‌شود ادامه داد: تغییرات اضطراری از تغییراتی است که تغییرات معنایی و لفظی را در بر ندارد که سید رضی در برخی لغات به این نوع تغییر قائل هستند.

captcha