دولت جمهوری اسلامی ایران خط اول حرکت در راستای توسعه اسلام است

دولت جمهوری اسلامی ایران خط اول حرکت در راستای توسعه اسلام است


دولت جمهوری اسلامی در خط اول حرکت در راستای توسعه اسلام قرار دارد.‌

یکی از علمای افغانستان گفت: دولت جمهوری اسلامی در خط اول حرکت در راستای توسعه اسلام قرار دارد.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، مولوی حبیب‌الله حسام عصر امروز در کمیسیون‌های تخصصی این کنگره، با بیان اینکه امت اسلامی از ابعاد مختلف مصدری غنی دارد اظهار کرد: هر محتوا و مقدمه‌ای که به کار می‌بریم با مبدا وحیانی است که هیچ تمدنی در هستی در مقایسه با آن وجود ندارد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه علوم اسلامی گفت: شیعیان در حوزه توسعه علوم اسلامی ویژه عمل کرده‌اند؛ به عنوان مثال شیعیان نمونه بی مثالی از نظامی بر پایه اسلام را ارائه کرده‌اند و در حوزه علمی نیز گام‌های بلندی برداشته‌اند.

این عالم افغانستانی گفت: دولت جمهوری اسلامی با این روش خط اول حرکت در راستای توسعه اسلام است و قدرت عظیم امت را در عرصه علمی، نظامی، سیاسی، تمدنی، فرهنگی و هم‌گرایی جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته است

captcha