از سوی محقق اسلامی از آذربایجان صورت گرفت؛

از سوی محقق اسلامی از آذربایجان صورت گرفت؛


قفقاز جنوبی و شمالی شامل کشورهای آذربایجان، گرجستان، داغستان، ارمنستان و بخش‌های کوچکی از شمال ایران و ترکیه می‌شود که در طول تاریخ مردانی را پرورش داده که آن را به سرزمین مهر و دلاوری مبدل ساخته‌اند.‌

یک محقق اسلامی از کشور آذربایجان در مقاله‌ای، نقش علمای شیعه قفقاز و ماوراءالنهر در علوم اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، علی باقر اف عصر امروز در کمیسیون‌ مطالعات منطقه ای این کنگره، به تشریح نقش علمای شیعه قفقاز و ماوراءالنهر در علوم اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین صاحبان ارزش و آرمان‌ها، علمای دینی در قفقاز هستند اظهار کرد: قفقاز جنوبی و شمالی شامل کشورهای آذربایجان، گرجستان، داغستان، ارمنستان و بخش‌های کوچکی از شمال ایران و ترکیه می‌شود که در طول تاریخ مردانی را پرورش داده که آن را به سرزمین مهر و دلاوری مبدل ساخته‌اند.

وی با اشاره به نقش علما در گسترش علوم اسلامی تصریح کرد: علمایی که در حوزه های نجف و دیگر مناطق درس‌ خوانده‌اند برای تبلیغ دین متحمل زحمت‌ها شده و به دیار خود بازگشته‌اند.

این محقق آذربایجانی گفت: این عالمان را کمونیست‌ها به ورطه کشانده و از بین بردند اما با این حال خانواد‌ه‌ها دین را فراموش نکرده و اعتقادات خود را حفظ کرده اند.

وی با اشاره به کتب رونمایی شده در این کنگره اظهار کرد: نقش علمای قفقاز در گسترش و پیدایش علوم اسلامی بیش از این بوده است که امروز وجود دارد؛ از این میان اطلاعاتی در مورد علمای آذربایجان در کتب این کنگره گردآوری شده است.

captcha