سخنرانی نظیر احمد سلامی عضو مجلس خبرگان رهبری

سخنرانی نظیر احمد سلامی عضو مجلس خبرگان رهبری


نقشه دشمنان اسلام تبدیل اختلافات مذهبی به جنگ مذهبی است‌

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تبدیل اختلافات مذهبی به جنگ های مذهبی، حربه دشمنان برای ضربه به اسلام بوده و تکفیری ها یکی از حلقه های تکمیل این نقشه شوم محسوب می شوند.

 به گزارش ستاد خبری همایش بین المللی خطر جریان های تکفیری در دنیای امروز، نظیر احمد سلامی در این همایش با اشاره به اهمیت و لزوم مبارزه با جریان های تکفیری اظهار کرد: بر این باور هستیم که بعد از جنگ های صلیبی که در قرون 11 و 12 میلادی تداوم داشت، دشمنان دریافتند نمی توان با نیروی نظامی به جنگ با مسلمانان رفت و اسلام را به فراموشی سپرد به همین دلیل نبردی همه جانبه را آغاز کردند.

وی افزود: بعد از شکست دنیای غرب در جنگ های صلیبی، مستشرقین به دنبال یافتن راه هایی برای مقابله با دنیای اسلام برآمدند؛ وقتی مطمئن شدند در بسیاری از زمینه ها نمی توانند اسلام را تضعیف کنند بر آن شدند که مسلمانان را از قرآن و دین حق دور سازند و به تفرقه انگیزی بپردازند و تا حدودی در این زمینه موفق شدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تبدیل اختلافات مذهبی به جنگ های مذهبی، حربه دشمنان برای ضربه به اسلام بوده است گفت: تکفیری ها یکی از حلقه های تکمیل این نقشه شوم محسوب می شوند؛ دشمنان به دنبال این هستند که با راه اندازی گروه های تکفیری، بیداری اسلامی را به انحراف بکشانند.

وی ادامه داد: مطالعه تاریخچه شکل گیری جریان های تکفیری نشان می دهد حدود یک قرن طول کشیده تا آنها به مرحله کنونی برسند، البته نابود کردن آنها هم به سرعت و به راحتی امکان پذیر نبوده و نیازمند مقابله ای همه جانبه و علمی و فرهنگی هستیم.

سلامی با اشاره به عوامل گسترش جریان های تکفیری در طول تاریخ و نقشه های دشمنان در این زمینه عنوان کرد: تکفیری ها ابزار دست دشمنان اسلام بوده و دلیل گسترش آنها هم متعدد است که یکی از این موارد اختلاف میان مسلمانان و مذاهب گوناگون است که گرفتار نقشه های دشمنان شده اند و در نهایت به ضعف خودشان انجامیده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمنان اذعان دارند که می توانند با ایجاد اختلافات جزئی میان مسلمانان، به اهداف خود برسند به همین دلیل از این ابزار بهره برده اند.

برچسب ها :
captcha