سخنرانی شیخ سلمان عالم سنگالی

سخنرانی شیخ سلمان عالم سنگالی


وهابیت جهان اسلام را به سوی قهقرا می برد‌

عالم سنگالی گفت: با بیان اینکه افراطی های تکفیری و وهابی در همه کشورهای اسلامی به اختلاف انگیزی می پردازند گفت: وهابیت جهان اسلام را به سوی قهقرا می برد.

به گزارش ستاد خبری همایش بین المللی خطر جریان های تکفیری در دنیای امروز، شیخ سلمان از علمای اسلامی کشور سنگال در این همایش اظهار کرد: بیماری بسیار مهلکی به نام جریان های تکفیری به جان کشورهای اسلامی افتاده و سبب جنایات بی شمار شده است. تکفیری ها از روحیه تهاجمی برخوردار هستند، روحیه ای ناشی از وجود وهابیت در عربستان سعودی به طوری که بیم جنگ جهانی سوم به واسطه این تفرقه انگیزی ها می رود.

این عالم سنگالی با بیان اینکه افراطی های تکفیری و وهابی در همه کشورهای اسلامی به اختلاف انگیزی می پردازند گفت: وهابیت جهان اسلام را به سوی قهقرا می برد. برگزاری کنگره هایی مانند همایش بین المللی خطر جریان های تکفیری در دنیای امروز، موجب می شود چهره ای واقعی از ایران و اسلام به دنیا معرفی شود.

شیخ سلمان با بیان اینکه صدها عنوان کتاب توسط وهابیون و برای نشر اندیشه های آنها منتشر می شود گفت: برگزاری کنگره های این چنینی سبب می شود بتوانیم ظرفیت و فرصتی برای مقابله فکری با اینگونه فعالیت های وهابی ها به دست آوریم.
این عالم سنگالی با اشاره به حضور 90 درصدی مسلمانان در این کشور آفریقایی خاطرنشان کرد: همه مسلمانان در سنگال و دیگر کشورهای اسلامی در معرض خطر جریان های تکفیری قرار دارند. همه مسلمانان باید وظیفه خود را در قبال مبارزه منطقی و علمی – فرهنگی با تکفیری ها بشناسند و عملکردی بر همین اساس داشته باشند.
شیخ سلمان با بیان اینکه مسلمانان باید در برابر تکفیری ها ید واحده شوند گفت: به امید روزی هستیم که اتحاد، عامل اصلی گفت وگوی میان مسلمانان شود و بتوانیم بر همین اساس به همکاری های بیشتر ادامه دهیم

برچسب ها :
captcha