پرتاب ماهواره امید، مردم ایران را امیدوار کرد

ساخت و پرتاب ماهواره امید به همت دانشمندان جمهوری اسلامی، امید زیادی را در دل مردم ایجاد کرد

سرمایه گذاری در بورس های خارجی ( فاینانس)

سرمایه گذاری در بورس های خارجی ( فاینانس) چه حکمی دارد ؟

عدم امکان برگرداندن وام کشور خارجی بعد از بازگشت به ایران

فردی یک وام از دولت استرالیا دریافت نموده و بدون اینکه آن را پرداخت نماید به ایران بازگشت نموده ، و الان امکان برگرداندن پول به استرالیا برای وی وجود ندارد وظیفه این شخص نسبت به این پول چیست؟

شرط ضمن عقد انتقال واحد مشخص و کشف عدم وجود خارجی آن

مهریه زوجه 14 سکه قید شده ولیکن در قسمت سایر شرایط عقدنامه قید شده که زوج یک واحد آپارتمان به آدرس مشخص بنام زوجه منتقل نماید حال مشخص شده که چنین واحد آپارتمان وجود ندارد، لازم به ذکر است قید نشده است که قیمت آپارتمان چقدر است و نیز قید نشده است که بابت بخشی از مهریه باشد، یا زوج باید قیمت را بدهد و آیا این شرط باطل است و آیا این شرط ابتدایی است؛ لازم به ذکر است زوجه میگوید اگر این شرط نبود حاضر نمی شد که با14 سکه مهریه ازدواج کند.