اشکالات طرح تحول سلامت مرتفع شود

طب سنتی ما قابل حذف نیست، پنج هزار سال دانشمندان تجربه و ایده های خود را روی هم گذاشتند، این طب نقاط قوتی دارد و نباید به کلی آن را رد کرد. شاید عیب این است که افرادی بدون صلاحیت های لازم وارد میدان طب سنتی شده اند، باید برنامه ای ریخته شود که افراد واجد صلاحیت با دردست داشتن مدارک لازم وارد این صحنه شوند

حکم روزه با سیگارهای شارژی

اخیرا محصولی صنعتی تولید شده بنام الکترواسموک که با ظاهری شبیه سیگار و با استفاده از باتری شارژی و تکنولوژی نانو دودی بدون غلظت و بدون بو و طعم از آن ساطع می شود و وسیله ای است که افراد سیگاری با کمک آن با شبیه سازی فرآیند تدخین بدون آنکه واقعا دودی وارد ریه شود کم کم عادت به سیگار کشیدن خود را ترک می کنند ، استفاده از این دستگاه یرای شخص روزه دار چه حکمی دارد و آیا موجب بطلان روزه است؟