سپاه جنبۀ کلیدی برای کشور دارد

ملتی که خود را بر هر دوراهی پیروزی و دشمن را بر سر دو راهی شکست می داند پیروز است، این منطق قرآنی باید در ما زنده باشد، در این صورت مملکت در برابر طوفان ها محفوظ خواهد بود؛ در جنگ تحمیلی دشمنان همه دست به دست هم دادند تا انقلاب را نابود کنند اما نتوانستند

واجب عینی بودن شرکت در انتخابات

آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران واجب عینی است یا کفایی؟

وجوب شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران

آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرعا واجب است؟

دشمن از اسم سپاه هم وحشت می‌کند

 آنها به خوبی می دانند فرهنگی بر سپاه و پاسداران حاکم است که در مقابل دشمن از هیچ چیز فروگذار نخواهند کرد، بنابراین آموزش های فرهنگی آموزنده باید به صورت مستمر و مداوم وجود داشته باشد

پیام حضرت آیت اللّه العظمى مکارم شیرازى (مدّظلّه العالى) در آستانه دهه مبارک فجر

ما نظام اسلامى را به قیمت خون هاى پاک شهیدان، مشکلات عظیم جانبازان و آزادگان و حصر و تبعید و شکنجه بزرگان دین و کشور به دست آورده ایم و باید از آن با جان و دل پاسدارى کنیم و از آنچه آسیب به آن مى رساند، بپرهیزیم.

سپاه یک نعمت الهى است که نصیب کشور ما شده است

احتمال حمله دشمن ضعیف است چرا که این کار نوعى دیوانگى محسوب مى شود ولى باید سپاه و نیروهاى مسلح هر احتمالى هر چند ضعیف باشد را در این زمینه در نظر دور ندارند و توصیه فرمانده محترم کل قوا را در هرگز فراموش نکنید، آماده دفاع از کشور اسلامى باشید و بدانید دعاى خیر ما و همه مردم مسلمان همیشه بدرقه راه شما است.