توصیۀ معظم له به برادران عزیزی که اخیراً در مسائل سیاسی و اقتصادی درگیر شده و نامه‌های تند و تیزی بر ضدّ یکدیگر منتشر ساخته‌اند

تجربه نشان داده که این گونه درگیری ها هرگز نتیجه ای جز روشن شدن آتش فتنه و اختلاف در میان مردم ندارد. به همۀ شما احترام می گذاریم و متواضعانه تقاضا دارم این باب را به کلی مسدود کنید

فرهنگ در جامعه مظلوم است | اختلاس و سوء استفاده های مالی نتیجه بی تقوایی است

ما جمهوری اسلامی هستیم و باید فرهنگ اسلام را زنده کنیم؛ مسائل فرهنگی در مسائل اجتماعی، قضایی و سیاسی تاثیرگذار است.

نذر فرد بالغی که به رشد اقتصادی نرسیده

آیا نذر فردی که تازه بالغ شده اما به بلوغ اقتصادی نرسیده مانند دختر خانمی که در سال اول راهنمایی بگوید اگر در آینده معلّم شدم همه ی حقوق خود را می بخشم و یک پنجم آن را برای خود برمی دارم، صحیح است؟