پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی در آستانه سال نو

از همه ملت عزیز تقاضا دارم نسبت به رعایت تمامی موارد درخواستی از سوی مسئولین بهداشت و درمان، از جمله ماندن در خانه و پرهیز از هرگونه سفر غیر ضروری، دقت ویژه نمایند. از مسئولین محترم نیز می‌خواهم با تلاش‌های بی‌وقفه و اتخاذ روش‌های علمی، مردم کشور را (خاصه در استان‌های به‌شدت درگیر) یاری کنند. 

اجبار پزشکان به عقیم سازی

در مورد پزشكى كه در استخدام دولت مىباشد، بفرماييد: 1. اگر از طرف دولت موظّف شود كه براى كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم كند چه تكليفى دارد؟ 2. اگر طبيب را براى انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحلهاى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمىگردد؟ 3. آيا در مورد اجبار، طبيب ضامن خواهد آمد؟

حکم استفاده علمی پزشکان از ماهواره

اینجانب پزشک هستم. آیا مى توانم براى دستیابى به جدیدترین دستاوردهاى علمى پزشکى از ماهواره استفاده کنم؟

راه حل برائت گرفتن پزشکان از بیماران

جهت برائت گرفتن پزشک آيا بايد با تك تك بيماران شرط نمود، و با امضاى پرسشنامه مربوطه، يا نصب اطّلاعيّه در مراكز درمانى (مبنى بر اينكه مراجعه بيماران نشانگر قبول اين شرايط است) يا به اطّلاع رساندن از طريق رسانههاى گروهى كه مراجعه شما نزد پزشك منوط به اين شرايط است، از پزشك رفع مسئوليّت شرعى نمود؟ مثلاً اگر قبل از عمل جرّاحى، بيمار مجبور به امضاى شرايطى باشد كه در صورت هرگونه ناموفّق بودن جرّاحى وى هيچ گونه حقّ و حقوقى بر جرّاح و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هرگونه اختلال در جرّاحى مىتوان مدّعى شد كه با توجّه به امضاى قبلى بيمار، كادر درمانى هيچ مسئوليت شرعى ندارند؟

دیه نسبت به خطای جراحان و پزشکان

بعضى جرّاحان در حين عمل دچار اشتباهاتى مىشوند، كه موجب فوت يا نقص عضو مىگردد. آيا ديهاى بر آنها واجب مىشود؟ در صورتى كه دكتر تضمين نكرده باشد، و احتمال فوت يا نقص عضو بدهد، چه حكمى دارد؟

کفایت حج پزشکان و پرستاران از حج واجب

پزشكان و پرستارانى كه به عنوان مأموريّت به حج مشرف مىشوند، آيا حج آنها كفايت از حج واجب (حجة الاسلام) مىكند؟

استفاده علمی پزشکان از ماهواره

اينجانب پزشك هستم. آيا مىتوانم براى دستيابى به جديدترين دستاوردهاى علمى پزشكى از ماهواره استفاده كنم؟

استفاده پزشکان از روش طب سنتی

در موارد نادرى ديده مىشود كه برخى از جوانان متديّن كه تحصيلات پزشكى خود را با موفّقيت پشت سر گذاشتهاند از معالجه و درمان براساس طب جديد خوددارى نموده، و به روش طبّ سنّتى و گياهى عمل مىكنند. آيا اين روش درمان براى چنين كسانى كه با استفاده از بودجه بيت المال تحصيل كردهاند جايز است؟

اجر اخروی خدمات پزشکان و پرستاران

پزشكان و پرستاران كه در مقابل خدمات مختلف پزشكى دستمزد مىگيرند، آيا اجر و پاداش اخروى نيز دارند؟

دریافت مبالغ خارج از تعرفه، توسط پزشکان (زیر میزی)

برخى از جرّاحان خارج از تعرفه تعيين شده از بيماران پول دريافت مىكنند، و بيمار نيز به ناچار آن را مىپردازد. آيا اين كار مجاز است؟

حکم پرداخت پول زیر میزی به پزشکان

پرداخت پول زیر میزی به پزشکان چه حکمی دارد؟ آیا رشوه محسوب می گردد؟