انتشار سی و یکمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند سی و یکمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (مرداد 97) منتشر شد.

نیابت غیر بالغ

آیا شخص غیر بالغى که چندین بار به مکّه مشرّف شده، و به تمام مناسک و احکام حج آگاهى دارد، و نزدیک سنّ بلوغ است، مى تواند نیابت کند و به جاى مرحوم پدرش یا شخص دیگرى حج بجا آورد؟ نیابت غیر بالغ در بقیّه عبادات چه حکمى دارد؟