پاسخ به نامه ای در مورد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

در مذهب شیعه مساجد همیشه مردمی بوده، امام جماعت و هیئت امناء از سوی مردم انتخاب می شده و لازم است همچنان مردمی بماند و هیچ کس حق مخالفت با این کار را ندارد، دولتی کردن مساجد بر خلاف مصلحت مسلمین است و باید از آن به شدت اجتناب شود.

استطاعت بدهکار ادارات دولتی

آیا کسانی که بدهکار ادارات دولتی مانند اداره دارایی یا شهرداریها و ... هستند مستطیع محسوب می شوند؟

خرید و فروش ارز و دلار دولتی به صورت آزاد

خرید ارز و دلار دولتی و فروش آزاد آن چه حکمی دارد؟

ماهیت فقهی استخدام های دولتی

ماهیّت فقهی استخدام های دولتى چیست(با توجّه به این که حقوق کارمند با گذشت زمان تغییر مى یابد و دولت اعتباراتى را در تعیین زمان بازنشستگى او دارد)؟

خمس اموال دولتی

آیا خمس به اموال و در آمدهای دولتی تعلق میگیرد؟

مجهول المالک نبودن اموال دولتی

آیا اموال دولت از نظر شما در حکم مجهول المالک است؟